- ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด เรื่อง การยื่นกู้เงินโครงการสินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว 2566