การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2566

DSC 0205

การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2566