คณะสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี ได้เข้าศึกษา ดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 2/09/2566

DSC 0026

คณะสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี  ได้เข้าศึกษา ดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 2/09/2566