ประชุมจัดทำโครงการประจำปี 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาว

DSC 0424

ประชุมจัดทำโครงการประจำปี 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาว