ประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาว ฯ (11-12/03/2566)

DSC00535

ประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาว ฯ (11-12/03/2566)