ประชุมโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก ประจำปี 2565

DSC 0958 5 11zon

ประชุมโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก ประจำปี 2565