ประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ จ.พังงา 19-21.08.65

IMG20220820095634 resize

ประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ จ.พังงา 19-21.08.65