ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566

20230715 091420

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ระหว่างวันที่  14-16 กรกฎาคม 2566