ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

 

ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564