ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29/01/2566

DSC 0159

ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29/01/2566