เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมเยือน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

DSC02485

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้เยี่ยมเยือน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด