โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครั้งที่3 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านคูวอ ต.กอตอตือระ อ.รามัน จ.ยะลา เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2566

DSC02652

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครั้งที่3 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านคูวอ ต.กอตอตือระ อ.รามัน จ.ยะลา เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2566