โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครั้งที่2 ประจำปี 2566 ณ วัดสวนใหม่ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา เมื่อ23 กรกฎาคม 2566

 

20230723 102625

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครั้งที่2 ประจำปี 2566 ณ วัดสวนใหม่ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา เมื่อ23 กรกฎาคม 2566