โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 65 ณ วัดคชศิลาวนาราม อ.กาบัง จ.ยะลา 6/8/2565

DSC 1180 resize

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 65 ณ วัดคชศิลาวนาราม อ.กาบัง จ.ยะลา 6/8/2565