- ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัดมอบเงินสงเคราะห์ศพให้ทายาทสมาชิก สสอค. ที่เสียชีวิต

 ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัดมอบเงินสงเคราะห์ศพให้ทายาทสมาชิก สสอค. ที่เสียชีวิต ดังนี้
1.นางสาวพริ้มเพรา เขียวแก้ว
2.นายช่วย จันทร์มณี
3.นางสุวัตถา จงไกรจักร
4.นายมาหะมะ มะเร๊ะ
5.นายสะมะแอ มะลี
6.นางพรรณี ทองสั้น
342065609 137357605861073 2402889942110081698 n
 
342338080 5781990375244282 8682213427167458325 n
 
342188088 756384722871760 4678727315595841316 n
 
342054904 1248918795752426 6953666459738268316 n
 
342047963 186999037478358 335758197706334188 n
 
341912427 1282161715988674 5765247841057727024 n