- เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2566 ผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

DSC03155

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2566 ผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด