- เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.10 น. นายอาภรณ์ ชูชื่น รองประธานกรรมการฯ ร่วมวางพวงหรีด นางสำอาง อารีรักษ์

10560